خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور کوالالامپور با پرواز ایر آسیا 6 شب ویژه 22دی الی6 بهمن

Air Asia
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
درجه هتل
B.B
1650000 تومان 1930000 تومان 1640000 تومان 1590000 تومان
1650000 تومان 1930000 تومان 1640000 تومان 1600000 تومان
1670000 تومان 1970000 تومان 1660000 تومان 1600000 تومان
درجه هتل
B.B
1740000 تومان 2100000 تومان 1720000 تومان 1620000 تومان
درجه هتل
B.B
1760000 تومان 2150000 تومان 1740000 تومان 1630000 تومان
درجه هتل
B.B
1850000 تومان 2150000 تومان 1840000 تومان 1680000 تومان
1850000 تومان 2300000 تومان 1810000 تومان 1680000 تومان
1850000 تومان 2300000 تومان 1810000 تومان 1660000 تومان
1900000 تومان 2450000 تومان 1870000 تومان 1690000 تومان
1990000 تومان 2600000 تومان 1950000 تومان 1720000 تومان
1990000 تومان 2600000 تومان 1950000 تومان 1720000 تومان
درجه هتل
B.B
2050000 تومان 2700000 تومان 1980000 تومان 1740000 تومان
2100000 تومان 2800000 تومان 2050000 تومان 1760000 تومان
2120000 تومان 2860000 تومان 2060000 تومان 1770000 تومان
درجه هتل
B.B
2140000 تومان 2900000 تومان 2080000 تومان 1780000 تومان
2160000 تومان 2950000 تومان
2270000 تومان 3160000 تومان 2200000 تومان 1830000 تومان
2270000 تومان 3160000 تومان 2200000 تومان 1830000 تومان
2300000 تومان 3250000 تومان 2240000 تومان 1850000 تومان
2450000 تومان 3500000 تومان 2350000 تومان 1900000 تومان
درجه هتل
B.B
2470000 تومان 3550000 تومان 2370000 تومان 1900000 تومان
2490000 تومان 3600000 تومان 2390000 تومان 1920000 تومان
3050000 تومان 4650000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1930000 تومان
کودک با تخت
1640000 تومان
کودک بدون تخت
1590000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1930000 تومان
کودک با تخت
1640000 تومان
کودک بدون تخت
1600000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1970000 تومان
کودک با تخت
1660000 تومان
کودک بدون تخت
1600000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1740000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2100000 تومان
کودک با تخت
1720000 تومان
کودک بدون تخت
1620000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2150000 تومان
کودک با تخت
1740000 تومان
کودک بدون تخت
1630000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2150000 تومان
کودک با تخت
1840000 تومان
کودک بدون تخت
1680000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2300000 تومان
کودک با تخت
1810000 تومان
کودک بدون تخت
1680000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2300000 تومان
کودک با تخت
1810000 تومان
کودک بدون تخت
1660000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2450000 تومان
کودک با تخت
1870000 تومان
کودک بدون تخت
1690000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2600000 تومان
کودک با تخت
1950000 تومان
کودک بدون تخت
1720000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2600000 تومان
کودک با تخت
1950000 تومان
کودک بدون تخت
1720000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2700000 تومان
کودک با تخت
1980000 تومان
کودک بدون تخت
1740000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2800000 تومان
کودک با تخت
2050000 تومان
کودک بدون تخت
1760000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2860000 تومان
کودک با تخت
2060000 تومان
کودک بدون تخت
1770000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2900000 تومان
کودک با تخت
2080000 تومان
کودک بدون تخت
1780000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2950000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3160000 تومان
کودک با تخت
2200000 تومان
کودک بدون تخت
1830000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3160000 تومان
کودک با تخت
2200000 تومان
کودک بدون تخت
1830000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3250000 تومان
کودک با تخت
2240000 تومان
کودک بدون تخت
1850000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3500000 تومان
کودک با تخت
2350000 تومان
کودک بدون تخت
1900000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2470000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3550000 تومان
کودک با تخت
2370000 تومان
کودک بدون تخت
1900000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3600000 تومان
کودک با تخت
2390000 تومان
کودک بدون تخت
1920000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4650000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور کوالالامپور با پرواز ایر آسیا 6 شب ویژه 22دی الی6 بهمن,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار.,
  نوع تور : شهر و خرید,
  روزهای رفت : جمعه,
  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 6 بهمن,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی, گشت شهری با نهار,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 1650000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار.,
  کشور مقصد : مالزی,
  شهر مقصد : کوالالامپور,
 • پرواز چارتر ، هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است.
  پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر بوده و آژانس بینابال هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد..
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی