خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور 4 شب پاتایا و 4 شب پوکت با پرواز عمان ایر ویژه نوروز

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5145000 تومان 5860000 تومان 4690000 تومان
5235000 تومان 6040000 تومان 5195000 تومان 4735000 تومان
5470000 تومان 6510000 تومان 4825000 تومان
5620000 تومان 6770000 تومان 4910000 تومان
5695000 تومان 6920000 تومان 5610000 تومان 4935000 تومان
درجه هتل
B.B
5800000 تومان 7120000 تومان 5710000 تومان 4975000 تومان
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
5835000 تومان 7190000 تومان 5740000 تومان 4990000 تومان
درجه هتل
B.B
5920000 تومان 7360000 تومان 5810000 تومان 5015000 تومان
6055000 تومان 7635000 تومان 5065000 تومان
6220000 تومان 7985000 تومان 5135000 تومان
درجه هتل
B.B
درجه هتل
B.B
6350000 تومان 8225000 تومان 6210000 تومان 5175000 تومان
6440000 تومان 8395000 تومان 6285000 تومان 5215000 تومان
6535000 تومان 8550000 تومان 6375000 تومان 5275000 تومان
6725000 تومان 8925000 تومان 6540000 تومان 5345000 تومان
6860000 تومان 9200000 تومان 6665000 تومان 5400000 تومان
درجه هتل
B.B
7075000 تومان 9615000 تومان 6855000 تومان 5470000 تومان
7260000 تومان 9985000 تومان 7020000 تومان 5545000 تومان
7415000 تومان 10300000 تومان 7165000 تومان 5600000 تومان
7735000 تومان 10950000 تومان 7455000 تومان 5720000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5145000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5860000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4690000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5235000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6040000 تومان
کودک با تخت
5195000 تومان
کودک بدون تخت
4735000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5470000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6510000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4825000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6770000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4910000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6920000 تومان
کودک با تخت
5610000 تومان
کودک بدون تخت
4935000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7120000 تومان
کودک با تخت
5710000 تومان
کودک بدون تخت
4975000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5835000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7190000 تومان
کودک با تخت
5740000 تومان
کودک بدون تخت
4990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7360000 تومان
کودک با تخت
5810000 تومان
کودک بدون تخت
5015000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6055000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7635000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
5065000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6220000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7985000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
5135000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8225000 تومان
کودک با تخت
6210000 تومان
کودک بدون تخت
5175000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8395000 تومان
کودک با تخت
6285000 تومان
کودک بدون تخت
5215000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6535000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8550000 تومان
کودک با تخت
6375000 تومان
کودک بدون تخت
5275000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6725000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8925000 تومان
کودک با تخت
6540000 تومان
کودک بدون تخت
5345000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9200000 تومان
کودک با تخت
6665000 تومان
کودک بدون تخت
5400000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7075000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9615000 تومان
کودک با تخت
6855000 تومان
کودک بدون تخت
5470000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7260000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9985000 تومان
کودک با تخت
7020000 تومان
کودک بدون تخت
5545000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7415000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10300000 تومان
کودک با تخت
7165000 تومان
کودک بدون تخت
5600000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7735000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10950000 تومان
کودک با تخت
7455000 تومان
کودک بدون تخت
5720000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 4 شب پاتایا و 4 شب پوکت با پرواز عمان ایر ویژه نوروز,
  مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان سفر

  یک قطعه عکس 3*4

  کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

  ادرس، تلفن ، شغل و ایمیل مسافر + پرینت گردش 3 ماه آخر حساب بانکی,

  نوع تور : ورزش های آبی, ساحل,
  روزهای رفت : دوشنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 8 شب و 9 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 14 فروردین,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  شروع قیمت ها از : 5145000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان سفر

  یک قطعه عکس 3*4

  کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

  ادرس، تلفن ، شغل و ایمیل مسافر + پرینت گردش 3 ماه آخر حساب بانکی,

  کشور مقصد : تایلند,
  شهر مقصد : پوکت, پاتایا,
 • نرخ کودک زیر 2 سال 1200000 تومان می باشد
  هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم تخت اضافه سفری به نرخ دو تخته تعلق می گیرد
  مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه خروج از کشور برعهده مسافر بوده و آژانس بینا بال مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  پرواز و هتل چارتر بوده و هزینه غیر قابل استرداد می باشد.
  پرداختد 50 درصد از مبلغ تور در زمان رزرواسیون الزامی می باشد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی