خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور8 شب و9 روز پاتایا با پرواز عمان ایر ویژه نوروز 1397

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4370000 تومان 4455000 تومان 4010000 تومان
4435000 تومان 5090000 تومان 4410000 تومان 4035000 تومان
4570000 تومان 5360000 تومان 4085000 تومان
4660000 تومان 5485000 تومان 4150000 تومان
4760000 تومان 5690000 تومان 4185000 تومان
4795000 تومان 5770000 تومان 4740000 تومان 4200000 تومان
درجه هتل
B.B
4830000 تومان 5830000 تومان 4770000 تومان 4215000 تومان
درجه هتل
B.B
4870000 تومان 5900000 تومان 4800000 تومان 4220000 تومان
4900000 تومان 5970000 تومان 4830000 تومان 4235000 تومان
4970000 تومان 6105000 تومان 4895000 تومان 4265 تومان
5010000 تومان 6175000 تومان 4270000 تومان
5210000 تومان 6590000 تومان 5110000 تومان 4350000 تومان
5310000 تومان 6795000 تومان 4385000 تومان
5500000 تومان 7110000 تومان 5380000 تومان 4485000 تومان
5810000 تومان 7745000 تومان 5655000 تومان 4600000 تومان
5845000 تومان 7805000 تومان 5690000 تومان 4615000 تومان
5980000 تومان 8075000 تومان 5810000 تومان 4665000 تومان
6395000 تومان 8905000 تومان 6180000 تومان 4815000 تومان
6695000 تومان 9525000 تومان 6450000 تومان 4925000 تومان
6810000 تومان 9730000 تومان 46550000 تومان 4960000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4370000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4455000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4010000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4435000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5090000 تومان
کودک با تخت
4410000 تومان
کودک بدون تخت
4035000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5360000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4085000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5485000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4150000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5690000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4185000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5770000 تومان
کودک با تخت
4740000 تومان
کودک بدون تخت
4200000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5830000 تومان
کودک با تخت
4770000 تومان
کودک بدون تخت
4215000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5900000 تومان
کودک با تخت
4800000 تومان
کودک بدون تخت
4220000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5970000 تومان
کودک با تخت
4830000 تومان
کودک بدون تخت
4235000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6105000 تومان
کودک با تخت
4895000 تومان
کودک بدون تخت
4265 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5010000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6175000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4270000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5210000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6590000 تومان
کودک با تخت
5110000 تومان
کودک بدون تخت
4350000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5310000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6795000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4385000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7110000 تومان
کودک با تخت
5380000 تومان
کودک بدون تخت
4485000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7745000 تومان
کودک با تخت
5655000 تومان
کودک بدون تخت
4600000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5845000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7805000 تومان
کودک با تخت
5690000 تومان
کودک بدون تخت
4615000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8075000 تومان
کودک با تخت
5810000 تومان
کودک بدون تخت
4665000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8905000 تومان
کودک با تخت
6180000 تومان
کودک بدون تخت
4815000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9525000 تومان
کودک با تخت
6450000 تومان
کودک بدون تخت
4925000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9730000 تومان
کودک با تخت
46550000 تومان
کودک بدون تخت
4960000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور8 شب و9 روز پاتایا با پرواز عمان ایر ویژه نوروز 1397,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، یک قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه سفید ، کپی از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ، مشخصات فردی شامل ( آدرس ، تلفن منزل )

  مسئولیت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس بینا بال سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد .,

  نوع تور : ورزش های آبی, ساحل,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 7 شب و8 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 14 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 4370000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، یک قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه سفید ، کپی از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ، مشخصات فردی شامل ( آدرس ، تلفن منزل )

  مسئولیت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس بینا بال سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد .,

  کشور مقصد : تایلند,
  شهر مقصد : پاتایا,
 • نرخ کودک زیر 2 سال 1020000 تومان می باشد.
  پرواز چارتر ، هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است.
  مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر بوده و آژانس بینا بال مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبلحانه می باشد و به نفر سوم تخت اضافه سفری به نرخ دو تخته تعلق می گیرد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی