خدمات 24 ساعته

02188741916

09128055149

بینابال سیر

تور 4 شب پوکت 3 شب پاتایا با پرواز ماهان ویژه نوروز1397

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4890000 تومان 5530000 تومان 4490000 تومان
4970000 تومان 5690000 تومان 4940000 تومان 4530000 تومان
5190000 تومان 6130000 تومان 4610000 تومان
5320000 تومان 6350000 تومان 4690000 تومان
5390000 تومان 6490000 تومان 5320000 تومان 4715000 تومان
درجه هتل
B.B
5490000 تومان 6680000 تومان 5410000 تومان 4750000 تومان
5520000 تومان 6740000 تومان 5440000 تومان 4765000 تومان
5600000 تومان 6905000 تومان 5510000 تومان 4790000 تومان
5720000 تومان 7150000 تومان 4835000 تومان
5850000 تومان 7420000 تومان 4890000 تومان
درجه هتل
B.B
5920000 تومان 7540000 تومان 5800000 تومان 4910000 تومان
6010000 تومان 7710000 تومان 5880000 تومان 4950000 تومان
6100000 تومان 7860000 تومان 5965000 تومان 5010000 تومان
6275000 تومان 8200000 تومان 6120000 تومان 5070000 تومان
6410000 تومان 8475000 تومان 6245000 تومان 5125000 تومان
درجه هتل
B.B
6570000 تومان 8780000 تومان 6385000 تومان 5180000 تومان
6810000 تومان 9260000 تومان 6600000 تومان 5270000 تومان
6970000 تومان 9600000 تومان 6750000 تومان 5330000 تومان
درجه هتل
B.B
7190000 تومان 10040000 تومان 6950000 تومان 5410000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5530000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4490000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5690000 تومان
کودک با تخت
4940000 تومان
کودک بدون تخت
4530000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6130000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4610000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6350000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4690000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6490000 تومان
کودک با تخت
5320000 تومان
کودک بدون تخت
4715000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6680000 تومان
کودک با تخت
5410000 تومان
کودک بدون تخت
4750000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6740000 تومان
کودک با تخت
5440000 تومان
کودک بدون تخت
4765000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6905000 تومان
کودک با تخت
5510000 تومان
کودک بدون تخت
4790000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5720000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7150000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4835000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7420000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4890000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7540000 تومان
کودک با تخت
5800000 تومان
کودک بدون تخت
4910000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6010000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7710000 تومان
کودک با تخت
5880000 تومان
کودک بدون تخت
4950000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7860000 تومان
کودک با تخت
5965000 تومان
کودک بدون تخت
5010000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6275000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8200000 تومان
کودک با تخت
6120000 تومان
کودک بدون تخت
5070000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6410000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8475000 تومان
کودک با تخت
6245000 تومان
کودک بدون تخت
5125000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8780000 تومان
کودک با تخت
6385000 تومان
کودک بدون تخت
5180000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9260000 تومان
کودک با تخت
6600000 تومان
کودک بدون تخت
5270000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9600000 تومان
کودک با تخت
6750000 تومان
کودک بدون تخت
5330000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10040000 تومان
کودک با تخت
6950000 تومان
کودک بدون تخت
5410000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 4 شب پوکت 3 شب پاتایا با پرواز ماهان ویژه نوروز1397,
  مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان سفر

  یک قطعه عکس 3*4

  کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

  ادرس، تلفن ، شغل و ایمیل مسافر + پرینت گردش 3 ماه آخر حساب بانکی,

  نوع تور : ورزش های آبی, ساحل,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 4 شب پوکت, 3 شب پاتایا,
  تاریخ اعتبار : تا 14 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, پرواز/بلیط داخلی, اخذ ویزای توریستی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 4890000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان سفر

  یک قطعه عکس 3*4

  کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

  ادرس، تلفن ، شغل و ایمیل مسافر + پرینت گردش 3 ماه آخر حساب بانکی,

  کشور مقصد : تایلند,
  شهر مقصد : پوکت, پاتایا,
 • پرواز مستقیم ماهان به بانکوک
  پرواز داخلی به پوکت
  نرخ کودک زیر 2 سال 830000 تومان می باشد
  هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم تخت اضافه سفری به نرخ دو تخته تعلق می گیرد
  مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه خروج از کشور برعهده مسافر بوده و آژانس بینا بال مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  پرواز و هتل چارتر بوده و هزینه غیر قابل استرداد می باشد.
  پرداختد 50 درصد از مبلغ تور در زمان رزرواسیون الزامی می باشد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02188741916

09128055149

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی