خدمات 24 ساعته

09906500125

09121396022

بینابال سیر

تور بدروم با پرواز مستقیم ویژه 30 شهریور

Freebird Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2310000 تومان 3250000 تومان 3250000 تومان 3250000 تومان 2670000 تومان 2050000 تومان 1990000 تومان
2570000 تومان 3750000 تومان 3750000 تومان 3750000 تومان 3060000 تومان 2130000 تومان 1990000 تومان
2670000 تومان 3920000 تومان 3920000 تومان 3920000 تومان 3160000 تومان 2180000 تومان 1990000 تومان
درجه هتل
U.ALL
3400000 تومان 2620000 تومان 3130000 تومان 2150000 تومان 1990000 تومان
درجه هتل
U.ALL
2770000 تومان 4040000 تومان 4040000 تومان 4040000 تومان 3370000 تومان 2230000 تومان 1990000 تومان
درجه هتل
U.ALL
2870000 تومان 4200000 تومان 4200000 تومان 4200000 تومان 3510000 تومان 2290000 تومان 1990000 تومان
درجه هتل
U.ALL
2950000 تومان 4360000 تومان 4360000 تومان 4360000 تومان 3570000 تومان 2320000 تومان 1990000 تومان
3020000 تومان 4360000 تومان 4360000 تومان 4360000 تومان 3670000 تومان 2350000 تومان 1990000 تومان
درجه هتل
U.ALL
3020000 تومان 4440000 تومان 4440000 تومان 4440000 تومان 3670000 تومان 2350000 تومان 1990000 تومان
2170000 تومان 4440000 تومان 4440000 تومان 4440000 تومان 3930000 تومان 2440000 تومان 1990000 تومان
درجه هتل
U.ALL
3650000 تومان 4900000 تومان 4900000 تومان 4900000 تومان 4450000 تومان 2670000 تومان 1990000 تومان
درجه هتل
U.ALL
3770000 تومان 5220000 تومان 5220000 تومان 5220000 تومان 4670000 تومان 2740000 تومان 1990000 تومان
درجه هتل
U.ALL
3970000 تومان 49300000 تومان 2820000 تومان 1990000 تومان
4300000 تومان 2290000 تومان 1990000 تومان
درجه هتل
U.ALL
4370000 تومان 5500000 تومان 3040000 تومان 1990000 تومان
4730000 تومان 6030000 تومان 3210000 تومان 1990000 تومان
4920000 تومان 6310000 تومان 3300000 تومان 1990000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2310000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3250000 تومان 3250000 تومان 3250000 تومان 2670000 تومان
کودک با تخت
2050000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3750000 تومان 3750000 تومان 3750000 تومان 3060000 تومان
کودک با تخت
2130000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3920000 تومان 3920000 تومان 3920000 تومان 3160000 تومان
کودک با تخت
2180000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3400000 تومان 2620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3130000 تومان
کودک با تخت
2150000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2770000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4040000 تومان 4040000 تومان 4040000 تومان 3370000 تومان
کودک با تخت
2230000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4200000 تومان 4200000 تومان 4200000 تومان 3510000 تومان
کودک با تخت
2290000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4360000 تومان 4360000 تومان 4360000 تومان 3570000 تومان
کودک با تخت
2320000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3020000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4360000 تومان 4360000 تومان 4360000 تومان 3670000 تومان
کودک با تخت
2350000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3020000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4440000 تومان 4440000 تومان 4440000 تومان 3670000 تومان
کودک با تخت
2350000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4440000 تومان 4440000 تومان 4440000 تومان 3930000 تومان
کودک با تخت
2440000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4900000 تومان 4900000 تومان 4900000 تومان 4450000 تومان
کودک با تخت
2670000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3770000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5220000 تومان 5220000 تومان 5220000 تومان 4670000 تومان
کودک با تخت
2740000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
49300000 تومان
کودک با تخت
2820000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
2290000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4370000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5500000 تومان
کودک با تخت
3040000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6030000 تومان
کودک با تخت
3210000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6310000 تومان
کودک با تخت
3300000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور بدروم با پرواز مستقیم ویژه 30 شهریور,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  نوع تور : ورزش های آبی, ساحل,
  روزهای رفت : پنجشنبه,
  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار : 30 شهریور,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : متوسط,
  خدمات : صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, گشت شهری,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 2310000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : بدروم,
 • نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومان میباشد .
  مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر بوده و آژانس بینا بال هیچگونه مسولیتی ندارد
  هنگام ثبت نام و رزرو تور پرداخت 50% از مبلغ کل تور الزامیست
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی