خدمات 24 ساعته

09906500125

09121396022

بینابال سیر

تور4شب بانکوک و4 شب پاتایا با پرواز عمان ایر ویژه نوروز

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4385000 تومان 4990000 تومان 4365000 تومان 4015000 تومان
4555000 تومان 5330000 تومان 4075000 تومان
4670000 تومان 5555000 تومان 4125000 تومان
4745000 تومان 5655000 تومان 4180000 تومان
4835000 تومان 5735000 تومان 4770000 تومان 4215000 تومان
4900000 تومان 5970000 تومان 4830000 تومان 4235000 تومان
4975000 تومان 6100000 تومان 4895000 تومان 4260000 تومان
5080000 تومان 6345000 تومان 4310000 تومان
5140000 تومان 6455000 تومان 4325000 تومان
5295000 تومان 6755000 تومان 4380000 تومان
5460000 تومان 7070000 تومان 4325000 تومان 4440000 تومان
5605000 تومان 7370000 تومان 5465000 تومان 4500000 تومان
5805000 تومان 7740000 تومان 5660000 تومان 4610000 تومان
5885000 تومان 7870000 تومان 5720000 تومان 4630000 تومان
6015000 تومان 8150000 تومان 4685000 تومان
6220000 تومان 8560000 تومان 4750000 تومان
درجه هتل
B.B
6430000 تومان 9010000 تومان 6225000 تومان 4830000 تومان
6705000 تومان 9540000 تومان 6455000 تومان 4930000 تومان
درجه هتل
B.B
6855000 تومان 9820000 تومان 6595000 تومان 4980000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4385000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4990000 تومان
کودک با تخت
4365000 تومان
کودک بدون تخت
4015000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4555000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5330000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4075000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5555000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4125000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4745000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5655000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4180000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4835000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5735000 تومان
کودک با تخت
4770000 تومان
کودک بدون تخت
4215000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5970000 تومان
کودک با تخت
4830000 تومان
کودک بدون تخت
4235000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4975000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6100000 تومان
کودک با تخت
4895000 تومان
کودک بدون تخت
4260000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5080000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6345000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4310000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6455000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4325000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6755000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4380000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7070000 تومان
کودک با تخت
4325000 تومان
کودک بدون تخت
4440000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5605000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7370000 تومان
کودک با تخت
5465000 تومان
کودک بدون تخت
4500000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5805000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7740000 تومان
کودک با تخت
5660000 تومان
کودک بدون تخت
4610000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5885000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7870000 تومان
کودک با تخت
5720000 تومان
کودک بدون تخت
4630000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6015000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8150000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4685000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6220000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8560000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4750000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6430000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9010000 تومان
کودک با تخت
6225000 تومان
کودک بدون تخت
4830000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6705000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9540000 تومان
کودک با تخت
6455000 تومان
کودک بدون تخت
4930000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6855000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9820000 تومان
کودک با تخت
6595000 تومان
کودک بدون تخت
4980000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور4شب بانکوک و4 شب پاتایا با پرواز عمان ایر ویژه نوروز ,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار-1 قطعه عکس زمینه سفید 4*3-کپی از صفحات شناسنامه-پرینت بانکی 1 ماه اخیر-مشخصات فردی شامل آدرس تلفن و شغل مسافر

  پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی است.

  مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر بوده و آژانس بینا بال هیچگونه مسولیتی ندارد.

  ,

  نوع تور : ساحل, شهر و خرید, ورزش های آبی,
  روزهای رفت : سه شنبه,
  مدت اقامت : 4شب بانکوک, 4 شب پاتایا,
  تاریخ اعتبار : 14 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : متوسط,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 4385000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار-1 قطعه عکس زمینه سفید 4*3-کپی از صفحات شناسنامه-پرینت بانکی 1 ماه اخیر-مشخصات فردی شامل آدرس تلفن و شغل مسافر

  پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی است.

  مسولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر بوده و آژانس بینا بال هیچگونه مسولیتی ندارد.

  ,

  کشور مقصد : تایلند,
  شهر مقصد : بانکوک, پاتایا,
 • نرخ کودک زیر 2 سال 1020000تومان میباشد
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است
  مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر بوده و آژانس بینا بال مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی