خدمات 24 ساعته

09906500125

09121396022

بینابال سیر

تور 7شب بانکوک با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4110000 تومان 4620000 تومان 3810000 تومان
4145000 تومان 4680000 تومان 4130000 تومان 3820000 تومان
4260000 تومان 4925000 تومان 3860000 تومان
4375000 تومان 5090000 تومان 4340000 تومان 3935000 تومان
4435000 تومان 5215000 تومان 3955000 تومان
4550000 تومان 5450000 تومان 4500000 تومان 3995000 تومان
4610000 تومان 5570000 تومان 4550000 تومان 4020000 تومان
4705000 تومان 5750000 تومان 4640000 تومان 4055000 تومان
4820000 تومان 5990000 تومان 4745000 تومان 4100000 تومان
4880000 تومان 6105000 تومان 4795000 تومان 4120000 تومان
4910000 تومان 6170000 تومان 4130000 تومان
4940000 تومان 6230000 تومان 4850000 تومان 4155000 تومان
درجه هتل
B.B
5030000 تومان 6410000 تومان 4180000 تومان
درجه هتل
B.B
5060000 تومان 6460000 تومان 4960000 تومان 4190000 تومان
5320000 تومان 6935000 تومان 5200000 تومان 4315000 تومان
5350000 تومان 6995000 تومان 5225000 تومان 4325000 تومان
5590000 تومان 7480000 تومان 4415000 تومان
درجه هتل
B.B
5710000 تومان 7710000 تومان 5540000 تومان 4460000 تومان
6155000 تومان 8610000 تومان 5950000 تومان 4625000 تومان
درجه هتل
B.B
6280000 تومان 8850000 تومان 6060000 تومان 4670000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4110000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4620000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3810000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4145000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4680000 تومان
کودک با تخت
4130000 تومان
کودک بدون تخت
3820000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4260000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4925000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3860000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4375000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5090000 تومان
کودک با تخت
4340000 تومان
کودک بدون تخت
3935000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4435000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5215000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3955000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5450000 تومان
کودک با تخت
4500000 تومان
کودک بدون تخت
3995000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4610000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5570000 تومان
کودک با تخت
4550000 تومان
کودک بدون تخت
4020000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4705000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5750000 تومان
کودک با تخت
4640000 تومان
کودک بدون تخت
4055000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5990000 تومان
کودک با تخت
4745000 تومان
کودک بدون تخت
4100000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4880000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6105000 تومان
کودک با تخت
4795000 تومان
کودک بدون تخت
4120000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4910000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6170000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4130000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4940000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6230000 تومان
کودک با تخت
4850000 تومان
کودک بدون تخت
4155000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6410000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4180000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5060000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6460000 تومان
کودک با تخت
4960000 تومان
کودک بدون تخت
4190000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6935000 تومان
کودک با تخت
5200000 تومان
کودک بدون تخت
4315000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6995000 تومان
کودک با تخت
5225000 تومان
کودک بدون تخت
4325000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7480000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4415000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5710000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7710000 تومان
کودک با تخت
5540000 تومان
کودک بدون تخت
4460000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6155000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8610000 تومان
کودک با تخت
5950000 تومان
کودک بدون تخت
4625000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6280000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8850000 تومان
کودک با تخت
6060000 تومان
کودک بدون تخت
4670000 تومان
موقعیت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور 7شب بانکوک با پرواز ماهان ویژه نوروز 1397,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ،کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان ، 2 قطعه عکس تمام رخ با پشت زمینه سفید,
  نوع تور : شهر و خرید, هنر و فرهنگ,
  روزهای رفت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 14 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  خدمات : صبحانه, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, اخذ ویزای توریستی,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 4110000تومان,
  مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ،کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان ، 2 قطعه عکس تمام رخ با پشت زمینه سفید,
  کشور مقصد : تایلند,
  شهر مقصد : بانکوک,
 • هتل و پرواز چارتر و هزینه غیر قابل استرداد می باشد.
  نرخ کودک زیر دو سال 590000 تومان می باشد.
  در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین می گردد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد و آژانس بینا بال سیر هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی