خدمات 24 ساعته

44042929

09121396022

بینابال سیر

تور6 شب آنتالیا با پرواز سان اکسپرس ویژه نوروز 97

sun express
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3205000 تومان 3455000 تومان 2420000 تومان 2290000 تومان KEMER
درجه هتل
U.ALL
3315000 تومان 3615000 تومان 2610000 تومان 2290000 تومان KEMER
3515000 تومان 4010000 تومان 3040000 تومان 2290000 تومان LARA
3610000 تومان 4350000 تومان 3100000 تومان 2290000 تومان LARA
درجه هتل
U.ALL
3875000 تومان 4740000 تومان 3240000 تومان 2290000 تومان KEMER
3875000 تومان 3950000 تومان 2940000 تومان 2290000 تومان LARA
درجه هتل
U.ALL
3955000 تومان 4455000 تومان 3205000 تومان 2290000 تومان BELEK
درجه هتل
U.ALL
4215000 تومان 4055000 تومان 3460000 تومان 2290000 تومان LARA
درجه هتل
U.ALL
4295000 تومان 5090000 تومان 3200000 تومان 2290000 تومان LARA
درجه هتل
U.ALL
4305000 تومان 5510000 تومان 3500000 تومان 2290000 تومان KUNDO
درجه هتل
U.ALL
4515000 تومان 5350000 تومان 3445000 تومان 2290000 تومان BELEK
درجه هتل
U.ALL
4745000 تومان 5605000 تومان 3265000 تومان 2290000 تومان BELEK
4815000 تومان 5810000 تومان 3460000 تومان 2290000 تومان KEMER
4970000 تومان 5310000 تومان 3400000 تومان 2290000 تومان KUNDO
4970000 تومان 6370000 تومان 3860000 تومان 2290000 تومان KUNDO
4250000 تومان 6450000 تومان 3820000 تومان 2290000 تومان LARA
5300000 تومان 6850000 تومان 3840000 تومان 2290000 تومان KUNDO
5550000 تومان 6750000 تومان 4020000 تومان 2290000 تومان BELEK
6455000 تومان 8350000 تومان 4435000 تومان 2290000 تومان BELEK
درجه هتل
U.ALL
6950000 تومان 8450000 تومان 5240000 تومان 2290000 تومان BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3205000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3455000 تومان
کودک با تخت
2420000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3315000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3615000 تومان
کودک با تخت
2610000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3515000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4010000 تومان
کودک با تخت
3040000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3610000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4350000 تومان
کودک با تخت
3100000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3875000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4740000 تومان
کودک با تخت
3240000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3875000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3950000 تومان
کودک با تخت
2940000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3955000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4455000 تومان
کودک با تخت
3205000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4215000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4055000 تومان
کودک با تخت
3460000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5090000 تومان
کودک با تخت
3200000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4305000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5510000 تومان
کودک با تخت
3500000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
KUNDO
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4515000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5350000 تومان
کودک با تخت
3445000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4745000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5605000 تومان
کودک با تخت
3265000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4815000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5810000 تومان
کودک با تخت
3460000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
KEMER
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5310000 تومان
کودک با تخت
3400000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
KUNDO
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6370000 تومان
کودک با تخت
3860000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
KUNDO
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6450000 تومان
کودک با تخت
3820000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
LARA
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6850000 تومان
کودک با تخت
3840000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
KUNDO
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6750000 تومان
کودک با تخت
4020000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6455000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8350000 تومان
کودک با تخت
4435000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8450000 تومان
کودک با تخت
5240000 تومان
کودک بدون تخت
2290000 تومان
موقعیت
BELEK
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده : تور6 شب آنتالیا با پرواز سان اکسپرس ویژه نوروز 97,
  مدارک مورد نیاز : مدارک لازم اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  نوع تور : ورزش های آبی, ساحل,
  روزهای رفت : جمعه,
  روزهای برگشت : دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار : تا 8 فروردین,
  مناسب برای : خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان,
  هزینه : اقتصادی,
  خدمات : صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
  محل اقامت : هتل,
  حمل و نقل : هواپیما,
  نوع پرواز : چارتر,
  کلاس پرواز : کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از : 3205000تومان,
  مدارک مورد نیاز : مدارک لازم اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.,
  کشور مقصد : ترکیه,
  شهر مقصد : آنتالیا,
  برنامه سفر
  تاریخ رفت
  تاریخ رفت 27، 28،29 اسفند

  1،2، 4،5،6،7،8 فروردین

  افزایش نرخ
  پکیج در تاریخ 28 و 29 اسفند و 1،2،4،5،6 فروردین مبلغ 200000تومان افزایش نرخ دارد.
 • نرخ کودک زیر 2 سال 240000 تومان میباشد .
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر می باشد و اژانس بینابال هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
  پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل استرداد است
  در صورت افزایش نرخ در روز تسویه حساب ما به التفاوت دریافت می گردد و در صورت تسویه حساب کامل در روز ارسال درخواست هیچ گ.نه افزایش نرخی بابت افزایش نرخ ارز نخواهد داشت.
  پرداخت 50 درصد از مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.
بینابال

حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی نبش بلوار اباذر ساختمان سپید پلاک1 طبقه همکف غربی

بینابال

02144042929

09906500125

09121396022

بینابال

bina.bal@yahoo.com

پشتیبانی